Lokalizacja,Kraków, Polska
48 791 607 288
fizjomotivation@gmail.com

PO URAZACH

FIZJOTERAPIA KRAKÓW

REHABILITACJA PO URAZACH-DOMOWA

Wczesne podjęcie rehabilitacji przeciwdziała powikłaniom, ubocznym skutkom leczenia i stwarza warunki szybszego powrotu do aktywności z przed urazu!

 • przywróceniu funkcji narządów
 • poprawa wydolności ogólnej
 • przywracanie  umiejętności utraconych w wyniku urazu i przebytego leczenia
 • powrót do aktywności dnia codziennego

 

Rehabilitacji wymagają osoby, które wskutek obrażeń spowodowanych czynnikami fizycznymi, doznały uszkodzeń tkanek i narządów.

Uraz może powodować krótkotrwałą dysfunkcję narządu. Rehabilitacja może spowodować szybkie wycofanie się zmian związanych ze stresem pourazowym i umożliwić powrót pełnej sprawności!

CELE REHABILITACJI :

 • poprawa wydolności ogólnej
 • krążeniowo-oddechowej
 • tolerancji wysiłku
 • sterowanie zjawiskami adaptacji (np. pionizacja osoby unieruchomionej)
 • edukacja motoryczna (np. poprawa funkcji chwytnej ręki osoby z uszkodzeniem szyjnego odcinka rdzenia kręgowego)

RODZAJE URAZÓW :

 • Urazy kręgosłupa powikłane zaburzeniami neurologicznymi  Zaburzenia czynności ruchowych, niedowłady ,porażenia kończyn i tułowia.
 • Złamania kości wskutek wypadku komunikacyjnego, uprawiania sportu lub zderzeń z różnymi obiektami.
 • Urazy więzadłowe bardzo często dotyczą kończyny dolnej i mogą być konsekwencją upadków w trakcie codziennej lokomocji lub występować w związku z uprawianiem sportu.
 • Urazy przewlekłe np. szyjki kości udowej, trzonu kości piszczelowej, kości śródstopia, pięty.
 • Endoprotezoplastyka stawu biodrowego