Lokalizacja,Kraków, Polska
48 791 607 288
fizjomotivation@gmail.com

ORTOPEDYCZNA

FIZJOTERAPIA KRAKÓW

REHABILITACJA ORTOPEDYCZNA-DOMOWA

Pomoc w przywracaniu funkcji narządu ruchu oraz aktywności życiowych utraconych wskutek chorób, urazów, zmian wrodzonych i nabytych układu kostno-stawowego i mięśniowego.

 

Rehabilitacja ortopedyczna dotyczy osób w trakcie lub po zakończeniu leczenia ortopedycznego:

 • wad wrodzonych i rozwojowych narządu ruchu w okresie wzrostu, rozwoju i starzenia się człowieka
 • zapaleń i następstw zapaleń narządu ruchu,
 • zniekształceń i dysfunkcji narządu ruchu po porażeniach wiotkich i spastycznych
 • następstw urazów narządu ruchu
 • następstw choroby zwyrodnieniowej narządu ruchu
 • po operacjach naprawczych narządu ruchu, przede wszystkim implantacji protez stawowych
 • następstw zaburzeń hormonalnych, odżywczych i chorób układowych w obrębie narządu ruchu

 

Celem rehabilitacji ortopedycznej jest uzyskanie maksymalnie korzystnej funkcji narządu ruchu oraz poprawienie wydolności ogólnej ustroju poprzez:

 • ustąpienie lub zmniejszenie dolegliwości bólowych w obrębie stawów, ścięgien i mięśni
 • poprawę zakresu ruchomości w obrębie stawów
 • uzyskanie stabilności stawowej
 • zwiększenie siły mięśniowej
 • poprawę koordynacji ruchowej
 • poprawienie funkcji chwytnej i manipulacyjnej ręki
 • umiejętne wykorzystanie zaopatrzenia rehabilitacyjnego w przypadkach koniecznych do poprawienia funkcji narządu ruchu.

Rehabilitacja ortopedyczna wpływa na poprawę ogólnej wydolności krążeniowej i oddechowej.

W rehabilitacji ortopedycznej pooperacyjnej uwzględnia się ochronę pacjenta przed powikłaniami wczesnymi lub późnymi wynikającymi z podstawowej choroby i przebytego leczenia operacyjnego.

Rolą rehabilitacji ortopedycznej w leczeniu zachowawczym jest kontynuacja prowadzonego leczenia celem uzyskania maksymalnie dobrego efektu końcowego oraz uniknięcia powikłań wynikających z unieruchomienia, ograniczeń ruchomości czy innych szkód wyrządzonych chorobą lub przebytym urazem.

Podstawą rehabilitacji ortopedycznej jest kinezyterapia, która polega na wykorzystaniu ruchu jako środka leczniczego. Ćwiczenia lecznicze jako bodźce naturalne oddziałują na cały organizm, wpływając korzystnie na czynności wszystkich narządów i prowadzą do poprawy sprawności ruchowej, a także ogólnej wydolności kondycyjnej.

CELE KINEZYTERAPII :

 • odbudowa, utrzymanie i rozwój ogólnej sprawności fizycznej
 • poprawienie funkcji narządu ruchu
 • poprawienie sprawności psychicznej

STOSOWANE ĆWICZENIA :

 • bierne
 • czynno-bierne
 • samowspomagane
 • czynne
 • z oporem
 • oddechowe
 • relaksacyjne
 • redresje (usuwanie przykurczów stawowych)

KINEZYTERAPIA OGÓLNA :

Kinezyterapia ogólna, to wysiłki ogólne wpływające na wydolność chorego, zwiększoną czynność układu krążenia, układu oddechowego:

 • ogólnokondycyjne
 • gimnastyki porannej
 • pionizacja i nauka chodzenia.
 • metoda PNF (prorioceptive neuromuscular facilitation – torowanie nerwowo-mięśniowe)